Logo ajanlat
Szállítmányozási szolgáltatások. Megoldások. Önnek.   ITT!
KÜLÖNÖSEN SÜRGOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA EURÓPÁN BELÜL
különössen sürgos

 

 

Kis méretu küldemények nagy teljesítményu személy- gépkocsikkal történo továb- bítása extra sebességgel!! tovább>>

EXPRESS, SÜRGOS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
expressz

 

 

1 kg-tól 24 tonnáig exp- ressz küldemények továb- bítása Európán belül.
tovább>>

KÖZÚTI SZOLGÁLTATÁSAINK EURÓPÁN BELÜL
preferált országok

 

 

 

 

Engedjék meg, hogy ezúton ismertessük Önökkel azon országok névsorát, amely- ekben a leginkább segít- ségükre tudunk lenni szállít- mányozási szolgáltatási pa- lettánkkal!
tovább>>

AMIBEN JÓK VAGYUNK
amiben jók vagyunk
 
A következo nagyobb euró- pai városokból és környé- kükrol mindig tudunk meg- oldással szolgálni közúton.
tovább>>

KOMPLETT KOCSIRAKOMÁNYOK TOVÁBBÍTÁSA NEMZETKÖZI FORGALOMBAN
komplett kocsirakományok nemzetközi  forgalomban

Ezen szállítmányozási szolgáltatásunk keretében 1kg-tól 25 tonnáig tudunk komplett jármuveket kiállítani exportban és importban egyaránt. Ponyvás szerelvényekkel akár 120 köbméter terjedelemmel rendelkezo árura is tudunk megoldást nyújtani, valamint dobozos és/vagy hutos szerelvénnyel maximum 100 köbméter befogadó képességig állunk rendelkezésére! Komplett kocsirakományként módunkban áll még tengeri konténereket továbbítani sasszé felépítményes szerelvényekkel, vagy akár légi fuvarozáshoz kapcsolódóan közúti fuvarban sztenderd méretu légi palettákat eljuttatni a fobb Európai repterek között.

Kérje ajánlatunkat itt egy egyszerű kattintással!


VESZÉLYES ÁRUK TOVÁBBÍTÁSA EURÓPÁN BELÜL KÖZÚTON
ADR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közúton továbbított veszélyes árukra vonatkozó szabályokat az úgynevezett nemzetközi ADR egyez- ményben meghatározott pontok szerint kell betartani..
tovább>>

MAGAS ÉRTÉKU, ORZÉST IGÉNYLO KÜLDEMÉNYEK
nagyértéku áruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magas értéku, orzést igénylo küldemények esetében a legfontosabb szempont számunkra, mint szál- lítmányozók számára, hogy megbízóink válláról a terhet levéve garantáljuk a külde- mény értékének és állapotának megóvását.
tovább>>

TÚL MÉRETES, TÚL SÚLYOS KÜLDEMÉNY TOVÁBBÍTÁSA
túlméretes  küldemények nemzetközi forgalomban

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben olyan túl méretes, vagy túl súlyos áruja van, amely normál közúti forgalomban nem továbbítható, kérdezze cégünket!
tovább>>
RÉSZRAKOMÁNYNAK MINOSÜLO KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
nemzetközi részrakományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen szállítmányozási szolgáltatásunk keretében 1kg-tól 24 tonnáig lényegében bármilyen, nem komplett rakománynak minosülo, kis és nagy terjedelemmel rendelkezo árura is tudunk jármuveket kiállítani, exportban és importban egyaránt. tovább>>

ÉRZÉKENY, TÖRÉKENY KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
törékeny áruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen küldemények to- vábbítására szállítmányozási tapasztalatunknak köszönhetoen olyan jármuveket biztosítunk, amelyek futómuve kíméli a küldeményt a rázkódásoktól annak fuvarozása során.
tovább>>

BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSAINK KÖZÚTON
belföld

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden küldemény típus továbbítása az ország bármely pontjára belföldi szállítmányo- zással. Sürgős áru esetén még aznapi lerakás
tovább>>
GYŰJTO SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL TOVÁBBÍTHATÓ TÉTELEK
nemzetközi gyüjto szállítmányozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a szállítmányozási szolgáltatási formát az olyan kisméretu,vagy alacsony súllyal rendelkezo, nem sürgos küldemények továbbítására a- jánljuk,amelyek szállításban eltöltött idejükkel szemben inkább érzékenyek a küldemény továbbításával kap- csolatos mindenkori költségekre.
tovább>>

HUTÉST VAGY FUTÉST IGÉNYLO KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
hütött áruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hutést vagy futést igénylo áruk olyan speciális küdemények, amelyek esetében a biztonságos tempe- rálás elengedhetetlen, ezért csak olyan alvállalkozókkal dolgozunk együtt ezen a területen, akik zárt rendszerrel ellátott hutheto és vagy fut- heto, temperálási jegyzokönyv nyomtatására képes jármuvel állnak rendelkezésünkre.
tovább>>

 

 

 KÖLTSÉGHATÉKONY SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK
költséghatékony megoldások

 

 

A költséghatékony szállít- mányozási megoldások se- gítenek Önnek abban, hogy optimalizálja az ido és költség tényezoket céljai elérése érdekében
tovább>>

AZ ÖN BIZTONSÁGA
biztonság

 

 

 

Cégünk igyekszik biztonság- os körülményeket biztosítani azoknak a küldeményeknek, amelyeket Ön bíz ránk...
tovább>>

SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
szolgáltatással kapcsolatos kérdése van?

 

 

Gyujtoszállítmányozási megoldásokat keres? Expressz szállítmányozási megoldásokat keres?
Milyen küldemények továbbításával foglalkozik a GSE?
tovább>>

EXPRESS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KÖZÚTI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TENGERI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁSOK GHABZE SOLUTIONS EUROPE

© 2009 - 2020 GHABZE SOLUTIONS EUROPE Szállítmányozási szolgáltatások. Megoldások. Önnek. - e-mail: info(at)ghabze.com