Logo ajanlat
Szállítmányozási szolgáltatások. Megoldások. Önnek.   ITT!
KÜLÖNÖSEN SÜRGÕS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA EURÓPÁN BELÜL
különössen sürgõs

 

 

Kis méretû küldemények nagy teljesítményû személy- gépkocsikkal történõ továb- bítása extra sebességgel!! tovább>>

EXPRESS, SÜRGÕS KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
expressz

 

 

1 kg-tól 24 tonnáig exp- ressz küldemények továb- bítása Európán belül.
tovább>>

KÖZÚTI SZOLGÁLTATÁSAINK EURÓPÁN BELÜL
preferált országok

 

 

 

 

Engedjék meg, hogy ezúton ismertessük Önökkel azon országok névsorát, amely- ekben a leginkább segít- ségükre tudunk lenni szállít- mányozási szolgáltatási pa- lettánkkal!
tovább>>

AMIBEN JÓK VAGYUNK
amiben jók vagyunk
 
A következõ nagyobb euró- pai városokból és környé- kükrõl mindig tudunk meg- oldással szolgálni közúton.
tovább>>

HÛTÉST VAGY FÛTÉST IGÉNYLÕ KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA NEMZETKÖZI FORGALOMBAN
temperált szállítás

 

 

 

 

A hûtést vagy fûtést igénylõ áruk olyan speciális küldemények, amelyek esetében a biztonságos temperálás elengedhetetlen, ezért csak olyan alvállalkozókkal dolgozunk együtt ezen a területen, akik zárt rendszerrel ellátott hûthetõ és vagy fûthetõ, temperálási jegyzõkönyv nyomtatására képes jármûvel állnak rendelkezésünkre.
Magas színvonalú szállítmányozási szolgáltatásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy megbízóink folyamatosan feladatokkal tiszteljék meg cégünket akár frissáruról, akár gyógyszeripari termékekrõl legyen szó!

Kérje ajánlatunkat itt egy egyszerű kattintással!


KOMPLETT KOCSIRAKOMÁNYOK TOVÁBBÍTÁSA EXPORTBAN ÉS IMPORTBAN
komplett rakományok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen szállítmányozási szolgáltatásunk keretében 1kg-tól 25 tonnáig tudunk komp- lett jármûveket kiállítani exportban és importban egy- aránt.
tovább>>

MAGAS ÉRTÉKÛ, ÕRZÉST IGÉNYLÕ KÜLDEMÉNYEK
nagyértékû áruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magas értékû, õrzést igénylõ küldemények esetében a legfontosabb szempont számunkra, mint szál- lítmányozók számára, hogy megbízóink válláról a terhet levéve garantáljuk a külde- mény értékének és állapotának megóvását.
tovább>>

VESZÉLYES ÁRUK TOVÁBBÍTÁSA
ADR

 

 

 

 

 

 

 

 

Közúton továbbított veszélyes árukra vonatkozó szabályokat az úgynevezett nemzetközi ADR egyez- ményben meghatározott pontok szerint kell betartani..
tovább>>
RÉSZRAKOMÁNYNAK MINÕSÜLÕ KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
részrakományok nemzetközi  forgalomban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen szállítmányozási szolgáltatásunk keretében 1kg-tól 24 tonnáig lényegében bármilyen, nem komplett rakománynak minõsülõ, kis és nagy terjedelemmel rendelkezõ árura is tudunk jármûveket kiállítani, exportban és importban egyaránt. tovább>>

ÉRZÉKENY, TÖRÉKENY KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
törékeny áruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezen küldemények to- vábbítására szállítmányozási tapasztalatunknak köszönhetõen olyan jármûveket biztosítunk, amelyek futómûve kíméli a küldeményt a rázkódásoktól annak fuvarozása során.
tovább>>

TÚL MÉRETES, TÚL SÚLYOS KÜLDEMÉNY TOVÁBBÍTÁSA
túlméretes küldemények nemzetközi forgalomban

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben olyan túl méretes, vagy túl súlyos áruja van, amely normál közúti forgalomban nem továbbítható, kérdezze cégünket!
tovább>>
GYŰJTÕ SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL TOVÁBBÍTHATÓ TÉTELEK
nemzetközi gyüjtõ szállítmányozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a szállítmányozási szolgáltatási formát az olyan kisméretû,vagy alacsony súllyal rendelkezõ, nem sürgõs küldemények továbbítására a- jánljuk,amelyek szállításban eltöltött idejükkel szemben inkább érzékenyek a küldemény továbbításával kap- csolatos mindenkori költségekre.
tovább>>

BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSAINK KÖZÚTON
belföld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden küldemény típus továbbítása az ország bármely pontjára belföldi szállítmányo- zással. Sürgős áru esetén még aznapi lerakás
tovább>>

 

 

 KÖLTSÉGHATÉKONY SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK
költséghatékony megoldások

 

 

A költséghatékony szállít- mányozási megoldások se- gítenek Önnek abban, hogy optimalizálja az idõ és költség tényezõket céljai elérése érdekében
tovább>>

AZ ÖN BIZTONSÁGA
biztonság

 

 

 

Cégünk igyekszik biztonság- os körülményeket biztosítani azoknak a küldeményeknek, amelyeket Ön bíz ránk...
tovább>>

SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
szolgáltatással kapcsolatos kérdése van?

 

 

Gyûjtõszállítmányozási megoldásokat keres? Expressz szállítmányozási megoldásokat keres?
Milyen küldemények továbbításával foglalkozik a GSE?
tovább>>

EXPRESS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KÖZÚTI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TENGERI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁSOK GHABZE SOLUTIONS EUROPE

© 2009 - 2020 GHABZE SOLUTIONS EUROPE Szállítmányozási szolgáltatások. Megoldások. Önnek. - e-mail: info(at)ghabze.com